Jibril Berkisah Tentang Abu Bakar

Malaikat Pun Berkisah Tentang Abu Bakar

Oleh: Nasrulloh Baksolahar
(Channel Youtube Dengerin Hati)


Andai ada penduduk bumi yang menjadi perbincangan penduduk langit, Abu Bakar salah satunya. Jibril sering berkisah pada Rasulullah saw tentang Abu Bakar. Apa yang dikisahkannya ?

Saat Rasulullah saw resah pada kaumnya, apakah ada yang mempercayai Isra Mi'rajnya ?  Jibril berkata,"Abu Bakar percaya kepada apa yang engkau ceritakan. Dia adalah Ash Shiddiq."

Ali bin Abi Thalib beberapa kali berbicara di atas mimbar, "Sesungguhnya Allah menamakan Abu Bakar melalui lisan Nabi-Nya, dengan sebutan Ash Shiddiq."

Saat perang Badar, para malaikat saling memberikan kabar gembira. Mereka berkata,"Tidakkah kalian melihat Ash Shiddiq bersama Rasulullah saw di bangsal tempat berteduh? "

Ali berkata, bahwa Rasulullah saw berkata kepada saya dan Abu Bakar di saat di perang Badar," Jibril bersama satu orang, dan Mikail bersama yang lain."

Suatu hari Ibnu Umar bersama Rasulullah saw. Di sana juga ada Abu Bakar. Dia memakai jubah yang telah berlubang dibagian dadanya. Kala itu Jibril turun dan berkata,"Wahai Muhammad, mengapa saya melihat Abu Bakar memakai jubah yang berlubang dibagian dadanya? "

Rasulullah saw menjawab,"Dia telah menginfaqkan hartanya untukku sebelum dibukanya kota Mekah." Jibril berkata,"Katakan padanya: Apakah Apakah kau rela dengan kefakiran mu atau tidak suka?"

Abu Bakar berkata,"Apakah saya tidak rela  terhadap Tuhanku?  Saya rela."

Rasulullah saw bertanya pada Jibril tentang keutamaan Umar. Jibril berkata,"Andai aku katakan, sepanjang usia nabi Nuh, maka tidak akan habis keutamaannya untuk dibicarakan. Dan sesungguhnya Umar, adalah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar."

Abu Bakar membaca surat al Fajr ayat 27 ,"Wahai jiwa yang tenang." Abu Bakar kemudian  berkata,"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini sangat baik." Rasulullah saw bersabda,"Ketahuilah wahai Abu Bakar, bahwa malaikat akan mengatakan itu saat menjelang kematian mu."

Rasulullah saw bersabda, Tidak ada seseorang Nabi pun kecuali memiliki dua wazir di langit dan bumi. Dia wazir langit saya adalah Jibril dan Mikail. Sedangkan wazir di bumi adalah Abu Bakar dan Umar.

0 Komentar